Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Günümüzde bilgi güvenliğinin çok önemli bir yeri vardır. Bilginin güvende tutulması insanların kişisel bilgilerini, ihtiyaçlarını da güven altında tutmak anlamına gelmektedir. Bilgi güvenliğinin ihlal edilmesinin veya saldırıya açık gelmesinin en temel sebeplerinden birisi de farkındalık eksikliğinin bulunmasıdır. Herhangi bir ihlal durumunda çalışan kişi veya kişiler durumun farkında olmadığından dolayı ihlallere geçit verilir. Bu eğitimde sizlere önemli senaryolar anlatılacak ve bu senaryoların içerisindeymiş gibi pratikler yapılacaktır.

Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken en kritik varlıktır. Bir çok varlığın kaybedilmesi halinde para karşılığı yerine konulması mümkün iken, kurumsal hafızanın dayanağı olan bilginin kolaylıkla yerine konulması mümkün olamamaktadır. Kurumların değerleri, sahip oldukları bilgi ile ölçülmektedir. Kurum bünyesinde yaratılan, işlenen, depolanan, iletilen, imha edilen ve kullanılan bilgi ile kurumlar arasında iletilen bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumak bilgi güvenliğin temel hedefidir. Bu eğitimin amacı, kurum çalışanlarının hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında karşılaşabilecekleri Bilgi Güvenliği Risklerini öğrenmeleri ve bu risklerle karşılaşmaları durumunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu eğitim alındığında ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin şartlarından biri yerine getirilmiş olmaktadır.