KVKK Farkındalık Eğitimi

Farkındalık Eğitimleri ile personelinizi eğiterek kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirin.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) şirketler için çeşitli idari para cezalarının yanı sıra hapis cezaları uygulanmasına sebebiyet verecek riskler taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre bilgi güvenliğinde yaşana ihlallerin büyük bir çoğunluğu personelin bilinçsizliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak kötü niyetli ya da bilinçsiz personele karşı rücu edilebilmesi için personelin bu konuda eğitilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca Kanuna uyum için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun hazırlamış olduğu Kişisel Veri Güvenliği İdari ve Teknik Tedbirler Rehberinde alınması gereken ilk tedbir olarak KVKK Farkındalık Eğitimleri ve Kişisel Veri Güvenliği eğitimlerine atıf yapılmaktadır. KVKK Farkındalık Eğitimlerinde temel amacımız şirket personelinin farkındalık düzeylerinin artırılması ve ilgili mevzuata uyum ve uygulama için gerekli hukuki altyapının oluşturulması amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz alanında uzman personelimiz ile uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedirs