Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sok. 18/2, Çankaya/ANKARA

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Teknoloji ve internetin iş ve özel yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasıyla bilginin değeri maddi ve manevi olarak inanılmaz boyutlara ulaştı. Kurumların değeri artık sahip oldukları bilgiyle ölçülüyor. Bilginin bir başka değeri de kötüye kullanıldığında maddi ve manevi hatta can ve mal kayıplarına uğranacak olması. Kurumsal itibar kaybı, kurumsal hafızanın silinmesi ve teknolojik sabotajlar bunlardan bazıları. Bu yüzden bilginin korunması kurumlar ve kişiler için yaşamsal önemdedir.

Bilgiyi tek başına teknolojiyle koruyamayız. Çünkü teknoloji bir araçtır. Bilgiyi önce insan korur. Bilgi güvenliğinin ihlal edilmesinin veya bilgilerin saldırıya açık hale gelmesinin en temel nedeni farkındalık eksikliğidir. Hangi teknolojik önlemler alınırsa alınsın çalışan kişi veya kişiler bilginin değerinin ve bilgiyi korumanın öneminin farkında olmadı mı kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilirler. Farkındalık olmadı mı bilgiler ya yakın zamanda ihlal edilecektir ya da ihlal edilmiştir de durum henüz ortaya çıkmamıştır.

BLG Siber Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitiminin temel amacı kurum bünyesinde yaratılan, işlenen, depolanan, iletilen, imha edilen ve kullanılan bilgiyle, kurumlar arasında iletilen bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak ve bilgi güvenliğinin temel gereklerini yerine getirmektir. Eğitim uygulamalı senaryolar eşliğinde verilir. Katılımcılara ihlal durumları yaşatılarak ihlale gidecek doğal tepkiler ortaya çıkarılır ve koruyucu önlemler anlatılarak pratikler yapılır.

BLG Siber Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitiminin sonunda katılımcılar bilginin önemini kavrayarak farkındalık kazanır. Böylece katılımcılar hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında karşılaşabilecekleri Bilgi Güvenliği Risklerini ve bu risklerle nasıl baş edeceklerini öğrenmiş olurlar. Bu eğitimle aynı zamanda ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarından biri de yerine getirilmiş olur.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Bizi Arayın!