Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sok. 18/2, Çankaya/ANKARA

KVKK Eğitimleri

KVKK Eğitimleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yapılan çeşitli değişikliklerle 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemeyi, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlar. Kişinin mahremiyetinin korunmasıyla veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamdadır.

BLG Siber KVKK Eğitimi, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak yasal çerçevede alınacak sorumluluk listelerini, yapılacak işleri ve kullanılacak yöntemlerin anlatımını içerir. Eğitim sırasında ilgili mevzuat gözden geçirilerek eğitim sonrası süreçte yapılacak işler belirlenir. Bu eğitim bilgi işlem, mali  işler, finans, lojistik, halkla ilişkiler, hukuk, satış, iş geliştirme, pazarlama, sağlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren, işinde internet kullanan tüm kurum, kuruluş çalışan ve yöneticilerine yöneliktir. Ayrıca veri farkındalığını artırmak isteyen sosyal medya kullanıcıları bu eğitimden yararlanabilir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Bizi Arayın!