Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sok. 18/2, Çankaya/ANKARA

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ile şirketinizdeki tüm süreçlerinizde kişisel verilen korunması ve yasalara tamamen uygun bir yapıya kavuşmanız sağlanır.

Kuruluşunuzun, KVKK mevzuatınıza tamamen uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm çalışmalar (hukuksal düzenlemeler, bilgi işlem faaliyetlerinin uyumlaştırılması, şirket içi süreçlerin düzenlenmesi, çalışan bilgilendirilmesi vb) tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

KVKK danışmanlık hizmetlerimiz ile kuruluşunuzda kişisel verilen korunmasına yönelik tüm şartlar sağlanmaktadır.Kişisel Veri Koruma Kanunu’na uyumluluk sürecinde firmalar ile çalışılırken üç önemli aşama bulunmaktadır.

  • Hukuksal destek ile Verbis (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıtlarının sağlanması ve idari önlemlerin alınması (sözleşmeler, açık rıza metinleri, iş süreçlerinde düzenlemeler),
  • Firma çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın yaratılması,
  • Firmalarda oluşabilecek veri sızıntıların önüne geçilmesi için kapsamlı altyapı analizi, yerel ağ analizi, veri sınıflandırılması aşamaları ile yetki matrisinin oluşturularak kişisel verinin korunmasıdır.

Biz, bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyle; idari tedbir, teknik tedbir ve eğitim başlıklarının üçünde de öndeyiz. Gücümüzü ekibimizde yer alan uluslarası deneyimi olan hukuk ekibimizden, sertifikalı sızma testi ekibimizden, siber güvenlik uzmanı olan teknik ekipten ve siber altyapı desteği veren bilişim ekibimizden alıyoruz.

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Tüzel kişilere ilişkin bilgiler, gerçek kişilerle ilişkilendirilmedikleri sürece kişisel veri kapsamına girmemektedir. Ayrıca, kişilerin ırk, etnik köken, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık, kılık-kıyafet gibi alanlardaki bilgileri özel nitelikli veri olarak tanımlanmakta ve işlenmesine başlanmadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kişiyi doğrudan belirli veya belirlenebilir kılan isim-soyisim, TC Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, IP adresi, telefon numarası, lakap (nickname), resim, video ve ses kayıtları, parmak izleri, özgeçmiş, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Bizi Arayın!